Welkom in onze praktijk!

Onze praktijk is een duopraktijk bestaande uit 2 vrouwelijke artsen.Vanaf 01/09/2018 verwelkomen wij ook een arts in opleiding, Dr. Roobaert Annabelle, meer info onder 'Nieuw'.


Wij zijn dagelijks bereikbaar vanaf 8u. Het consultatieschema kan u raadplegen onder consultaties. 


Wie kiest voor onze praktijk kiest voor een team dat samen zorgt voor kwaliteitsvolle en permanente zorgverstrekking. Onderling overleg vormt de basis van onze samenwerking.  Dit betekent dat wij niet concurreren binnen de praktijk.  We doen dit door dagelijks te overleggen.

Door te werken in een team hopen wij u beter te kunnen helpen en is het professionele leven en het gezinsleven voor ons beter te combineren.


Wij werken enkel op afspraak. Op deze manier proberen wij te vermijden dat u lange tijd in de wachtzaal doorbrengt. Het kan gebeuren dat u toch nog moet wachten maar we proberen dit tot een minimum te beperken. Urgenties en onvoorziene problemen kunnen we nu eenmaal niet plannen.

U hebt de vrije keuze van arts.  In een aantal situaties kan de andere arts de zorgen verstrekken:

-bij een spoedgeval zal de arts die het snelst beschikbaar is u verzorgen.

-tijdens afwezigheden door bijscholing, verlof, ziekte,..

-indien de agenda van de door u gekozen arts volzet is zal u het voorstel krijgen de andere collega te raadplegen.

Alle informatie wordt verzameld in een medisch dossier, zodat iedere arts uw situatie kan opvolgen.

Wij zijn collega's en dus geen concurrenten van elkaar. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat 1 van beide artsen zich druk maakt wanneer u bij de collega op consultatie gaat.


Huisarts in het i-Tijdperk

Ondanks de vlucht naar hoogtechnologische  geneeskunde, blijft de rol van de huisarts meer dan ooit nodig.  Een goed contact, een goed gesprek, een basisonderzoek, ...zijn belangrijke elementen in de zorg voor uw gezondheid.  Als huisarts proberen wij de patiënt steeds te benaderen als mens.  Samen met onze patiënten bekijken we wat noodzakelijk is voor de gezondheid, maar tegelijk ook wat haalbaar is in zijn situatie.  
Door permanente bijscholing proberen we als huisarts wetenschappelijk onderbouwd en volgens de huidige kennis en richtlijnen te handelen.
Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal dossier dat dankzij de informatica zeer snel beschikbaar is en kan uitgewisseld worden met andere geneesheren, specialisten of hulpverleners.  Een goede samenwerking met deze hulpverleners is voor ons zeer belangrijk.