Beste patiënten

Naar aanleiding van de start van onze nieuwe collega arts in onze praktijk hebben wij de patiëntenstop kunnen opheffen.

Mogen wij u wel vragen om enig begrip op te brengen wanneer u niet onmiddellijk kan geholpen worden door de dokter van uw keuze. Door het verhogen van onze beschikbaarheid kunnen wij blijven zorgen voor kwaliteitsvolle en permanente zorg. Wij werken als team met hetzelfde elektronische dossier en door het dagelijks overleg die de basis van onze samenwerking vormt, kunnen wij zorgen voor een continuïteit in onze zorgverlening.

Wij hopen alvast op uw vertrouwen in elk van ons.
Huisarts in opleiding (haio)


Als jonge, pas afgestuurde huisarts beginnen werken is een grote stap.
Er wordt immers heel wat van je verwacht.

Huisartsgeneeskunde is een vak apart, en waar kan je dit beter leren dan in een huisartsenpraktijk.

Daarom verwelkomen we vanaf 01 september 2018 een afgestudeerde huisarts, Dr. Roobaert Annabelle, gedurende 2 jaar als huisarts in opleiding (haio).

Zij wordt ingeschakeld in alle aspecten van het huisartsenwerk: eigen spreekuur, huisbezoeken en wachtdiensten. Dagelijks is er overleg en verslaggeving, wekelijks bespreken we uitgebreid de problemen zodat we allen, elk van u zo goed mogelijk kennen en kunnen helpen.

Leren betekent een proces doormaken van kijken (observeren), zelf doen onder begeleiding (supervisie) tot volledig zelfstandig werken. Dit brengt met zich mee dat we af en toe samen raadpleging of huisbezoek doen, met elkaar mee-kijken en mee-werken.

Ook zal deze samenwerking voor u leiden tot een betere bereikbaarheid van een arts op de praktijk.

U heeft steeds de keuze bij wie u terecht komt.
Omdat we het werk wat verdelen, zal dat soms niet meteen kunnen.
Indien echt dringend, zal u zo snel mogelijk door één van ons geholpen worden.

Indien u hierover nog vragen zou hebben, kan u steeds bij één van ons terecht.

Dr.Vergauwen

Dr. Van Parys


“ Beste patiënten,

Vanaf 3 september 2018 start ik als huisarts in opleiding (HAIO) in de praktijk.

Ik studeerde in juni 2018 af als basisarts aan de KU Leuven. Voor mijn verdere opleiding tot huisarts, dien ik nog 2 jaar als huisarts in opleiding in een erkende opleidingspraktijk te werken. Ik mag hierbij zelfstandig consultaties en huisbezoeken uitvoeren, maar kan steeds dokter Vergauwen of dokter Van Parys raadplegen bij vragen of problemen. Bovendien zal ik dagelijks met één van hen overleggen, zodat ook zij van uw medische situatie op de hoogte blijven.

Ik kijk er alvast naar uit u te ontmoeten.

Annabelle Roobaert