U kan opnieuw afspraken maken online. Wij vragen wel om zelf geen afspraak te maken indien u ziek bent. Gelieve ons dan telefonisch te contacteren. Gelieve ook de voorzorgsmaatregelen te lezen onder sectie coronavirus alvorens u op consultatie komt. Alvast bedankt.

Wij zijn dagelijks bereikbaar vanaf 8u. Het consultatieschema kan u raadplegen onder consultaties.

U kan een afspraak maken via het internet, zie link bovenaan.

Of telefonisch vanaf 8 uur op het volgende telefoonnummer 054/56 92 60. 


Vanaf 8.30 krijgt u het secretariaat aan de lijn, dit om het aantal telefoons tot een minimum te beperken en zodat onze aandacht volledig en onverdeeld op de consultatie gericht is. 


Tussen 8.00u en 8.30u en tussen 12u30 en 13u is er een 'belmoment'.

Dan krijgt u de dokters zelf aan de lijn en kan u vragen stellen i.v.m. de resultaten van onderzoeken en het bekomen van bloedresultaten. Bij complexere problemen vragen wij u een afspraak te maken, zo kunnen wij tijd vrijmaken om dit rustig met u te bekijken.

U kan voorschriften en of verwijsbrieven ophalen het liefst in de voormiddag op ons secretariaat vanaf 8.00 u tot 12u 45. Past dit niet voor u laat het ons dan zeker weten. Zo kunnen wij samen nagaan op welk moment dit voor u wel kan. 

Telefonische consultaties doen wij niet. 

Tips bij het maken van een afspraak

Indien u met meerdere personen komt, vraag dan ook meerdere afspraken.

Indien u een afspraak maakt voor een gynaecologisch onderzoek, een pre-operatief onderzoek of een verzekeringsonderzoek, vermeldt dit dan bij uw afspraak zodat er kan rekening gehouden worden met de tijdsduur

Door een spoedgeval kan de consultatie al eens uitlopen en dient u wat langer te wachten.  Daarvoor vragen wij uw begrip.

Probeer de afspraak voor een controle van bloeddruk of het hernieuwen van voorschriften niet tot de laatste dag uit te stellen. Als je enkele dagen voordien contact opneemt, kan er beter met uw wensen rekening gehouden worden. 

Zijn er omstandigheden waardoor u onmogelijk op de afspraak aanwezig kunt zijn, bel dan even op om de afspraak af te zeggen. Wacht echter niet tot het laatste moment.  Iemand anders kan zo nog uw plaats innemen.


Het invullen van attesten en formulieren vraagt het raadplegen van uw medisch dossier en gebeurt dus steeds tijdens een consultatie.

Bij elke consultatie geven wij voldoende voorschriften voor medicatie mee. Verwijsbrieven en voorschriften worden niet meer zonder consultatie afgeleverd. 


Betaling:

In onze praktijk kan u zowel cash als met bancontact betalen. 

 Afspraken vertegenwoordigers

Er kan iedere maand een afspraak gemaakt worden de eerste dinsdag van de maand tussen 11u30 en 12u.

Niet tijdens de schoolvakanties.

Er zal voorrang gegeven worden aan vertegenwoordigers uit de EBM sector. Wij danken u alvast voor het begrip.